Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 Mei 2018 geldt overal in de Europeses Unie dezelfde privacy wetgeving: De algemene verordening gegevensbescherming vervangt de wet bescherming persoonsgegevens. Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van hun eigen persoonsgegevens. Natuurlijk staat bij Ontbijtservice OntbijtjeThuis privacy hoog in het vaandel, en wij zijn dan ook een groot voorstander van deze wijzigingen.

Ontbijtservice OntbijtjeThuis en de AVG

Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verwerken over over onze klanten, hun medewerkers (bijvoorbeeld bestellers binnen een organisatie), bezoekers van onze website en of lezers van onze nieuwsbrief dienen wij te worden aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen immers conform de bepalingen van de AVG het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld het factuuradres van een klant vast om hem een factuur te kunnen sturen en als iemand heeft aangegeven om onze nieuwsbrief te willen ontvangen, leggen wij de naam en het emailadres vast in een bestand zodat wij ook daadwerkelijk de nieuwsbrief aan hem of haar kunnen versturen.

Bij de verwerking van deze hierboven bedoelde persoonsgegevens moeten wij ons houden aan de verplichtingen die de AVG ons en anders (online) aanbieders ons oplegt. De wijze waarop wij dit bij ontbijtservice ontbijtjethuis doen is vastgelegd in onze privacyverklaring.

Wat veranderd er voor mij als consument?

Eigenlijk helemaal niets! De gegevens voor de bezorging van het ontbijt legt u nog steeds vast in het reserveer systeem, en worden enkel gebruikt om het ontbijt op de juiste plaats, tijd en natuurlijk datum te bezorgen. Wij verkopen uw gegevens niet door aan derden en zijn enkel inzichtelijk voor de eindverantwoordelijke binnen onze ontbijtservice en de directe collega’s.

Als wij uw gegevens voor andere doeleinden zouden willen gebruiken, zoals bijvoorbeeld rondom een winactie of het openbaar delen van gegevens of fotomateriaal dan vragen wij daarvoor een aparte toestemming aan u.

Meer informatie

Het woord AVG komt de laatste dagen veel naar voren in het nieuws, iedereen heeft daarover een mening, en u word de laatste dagen waarschijnlijk continu gevraagd om de nieuwe voorwaarden te accepteren. Wij kunnen dan ook begrijpen dat het voor u niet geheel duidelijk is wat u moet doen, of u heeft wellicht nog vragen aan ons over de nieuwe wet of over de veranderingen binnen onze ontbijtservice. Wij helpen u daar graag mee, en zijn dagelijks bereikbaar op 020-6713624 of per mail op info@ontbijtjethuis.nl